Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 06 2015

gosias
"Na pewno masz takie dni - jak wszyscy, tak sądzę - kiedy wstajesz i mijają godziny, a ty marzysz o jakiejkolwiek odmianie, o jakiejś różnicy, o czymkolwiek."
— Elisabeth Gaskell, 'Północ i Południe'

February 12 2015

gosias
5009 7a12 500
Reposted fromgravediggan gravediggan

February 11 2015

8221 241a
Reposted fromladispute ladispute

September 19 2014

gosias
7098 79cf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

May 14 2014

gosias
Kobiecie, żeby się zakochać nie potrzebna ładnych oczu czy wysokiego prestiżu. Żeby kobieta się zakochała potrzeba szczerych chęci, sposobu traktowania jej tak jak nikt nigdy wcześniej tego nie robił. Patrzenia na nią w ten sposób, jakby nic poza nią nie istniało.
— fejs

May 12 2014

gosias
Ludzie przychodzą i odchodzą... pojawiają się i znikają z twojego życia prawie jak bohaterowie ulubionej książki. Kiedy ją w końcu zamykasz, postaci opowiedziały swoją historię i zaczynasz czytać nową książkę z całkiem nowymi bohaterami i ich perypetiami. Po jakimś czasie koncentrujesz się na nich, a nie na tych z przeszłości.
— Nicholas Sparks, 'Na ratunek'

April 15 2014

gosias
6530 9e47 500
Reposted frombimberdrinker bimberdrinker

April 12 2014

gosias
6520 4ddd
Reposted frommonikkass monikkass
gosias
Tu nie chodzi o to, żebym ja na Ciebie liczyła. Chodzi o to, żebyś Ty na mnie liczył. Żebyś wiedział, żebyś zawsze wiedział, że masz na świecie człowieka, do którego w każdy dzień, w każdym stanie i o każdej godzinie możesz przyjść.
— A. Osiecka
Reposted bygardenladynotthesamearcomegzteaholicmawkishnessalliwantiseverything

February 10 2014

gosias
Podobno obecność jest jednym z najwspanialszych prezentów jaki możesz podarować drugiej osobie. Nie musisz nie wiadomo czego robić, wystarczy, że jesteś.
— fejsbukowe

February 04 2014

gosias
8589 114c 500

February 03 2014

gosias
9192 1936
Reposted fromnexxt nexxt
gosias
2041 28db
Reposted fromManInMadnesss ManInMadnesss

February 02 2014

gosias
"Zdarza się niekiedy, że zobaczywszy zupełnie nieznanych ludzi, zaczynają nas oni nagle i nieodparcie zajmować już od momentu, w którym ich ujrzeliśmy, zanim padnie jakiekolwiek słowo."
— Fiodor Dostojewski
Reposted bygefuhlvollmessinhead

January 08 2014

gosias
1418 86e9
Reposted fromrol rol

January 06 2014

gosias
Moje myśli opiekują się Tobą. Niezależnie czy bez Twojej, czy za Twoją zgodą.
— Stachura

December 29 2013

gosias
9202 b973
Reposted frommessinhead messinhead

December 26 2013

gosias
"Wybierając partnera życiowego musisz pamiętać dziecko, że nie liczy się jak on wygląda, czy ile ma talentów, tylko jakie ma serce - serce do innych i do ciebie. Bo za 50 lat będzie cały pomarszczony, a życie jest nieprzewidywalne i nawet zapalony tancerz w wyniku pewnych wypadków może nie być w stanie postawić samodzielnie kroku. I wtedy właśnie liczy się tylko to, co on ma w środku.
Czy jest serdeczny i dobry, czy daje silne oparcie i poczucie bezpieczeństwa, czy troszczy się o ciebie i nie tylko mówi, ale i pokazuje, że cię kocha. Nie chodzi tu o wielkie czyny, bo miłość składa się w sumie z tych malutkich gestów - z wracania do domu, do ciebie w pierwszej kolejności ponad wszystkim, z uśmiechu w trudnych momentach, z zawiązywania ci szalika pod szyją, gdy zimno, z używania w kuchni składnika, którego on nie lubi, ale je tylko dlatego, bo wie, że ty za nim przepadasz, z umiejętności powiedzenia przepraszam, gdy się zrobiło źle i wielu innych. Tak ważna jest umiejętność postawienia siebie samego na drugim miejscu i kierowania się dobrem ukochanej osoby. Musisz przede wszystkim wiedzieć, że on cię kocha - a reszta na prawdę się nie liczy."
— 'Mądrości mojej babci', znalezione
Reposted bychiverly chiverly

December 21 2013

gosias
Żyjemy w skażonym świecie [...] dlatego jeśli widzisz coś pięknego, czujesz prawdziwe wzruszenie , spotykasz dobrego człowieka - bierz to. Oglądaj, dotykaj, słuchaj. Choćby kwadrans, choćby jeden błysk światła, choćby jedna rozmowa.
— T. Kołodziejczak
Reposted byhighwaytoparadiseovenor
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl